PMflex [ LT ] |

Lägsta temperatur för installation: - 45° C