PMflex [ LT ] |

Högsta temperatur för installation: + 400° C