PMflex [ LT ] |

Ką reiškia CPR?

Gaisro plitimo klasifikavimo sistema, CPR (Statybos produktų reglamentas), yra Europos Sąjungos statybos produktų reglamento dalis. Siekiama, kad visoje ES būtų statomi saugesni pastatai, taikomi bendri bandymų metodai ir bendras standartas. Naujos ES nuostatos įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d. Po šios datos kabelių gamintojai turėjo per vienus metus prisitaikyti prie naujų taisyklių. Taireiškia, kad visi ugniai atsparūs elektros, signalų ir ryšių kabeliai nuo 2017 m. liepos 1 d. turi būti paženklinti CE ženklu ir išbandyti tam, kad atitiktų  naujas priešgaisrines taisykles. Dengti kabeliai – tai ugniai atsparūs kabeliai, bet ne nedegūs kabeliai.